Header Ads

Alban G. Widgery - Tarih Boyunca Büyük Öğretiler

İnsanlık tarihinin özelliği nedir ve nelerdir? Bu tarihin anlamı ya da varsa anlamları nedir? İşte bu sorulara doğru ve belgesel karşılıklar vermek üzere hazırlanmıştır. Soruların karşılıkları genellikle büyük dinlerde ve çeşitli uygarlık biçimlerinde gizlidir. Bunlar, geride bırakılmış devirlerde önemli ölçüde kabul edilmiş ve bu kabul görüş günümüzde de sürdürülmüştür. Bazıları da özellikle Batı dünyasında çeşitli düşünürler ve düşünce okullarınca ortaya atılmıştır. "TARİH BOYUNCA BÜYÜK ÖĞRETİLER" de Konfüçyüs'ten Toynbee'ye kadar Aristo, Bacon, Berkeley, Buda, Burke, Cicero, Comte, Croce, Descartes, Dewey, Eflatun, epikür, Fichte, Hegel, Hobbes, Hume, Kant, Leibniz, Lessing, Locke, Luther, Makyavel, Hz. uhammed, Marx, Newton, Nietzsche, Paine, Polibius, Rousseau, Russel, Saint Augustin, Schelling, Schelegel, Schopenhaur, Sweitzer, Sokrat, Spinoza, Tao, Vico, Zenon, vb. gelmiş geçmiş bütün büyük düşünürlerin öğretileri incelenmekte ve geniş açıklamalar verilmektedir. (Arka Kapak'tan)

Milliyet Yayınları
Basım Yılı: 1971
314 Sayfa

1 yorum: