Header Ads

Erol Toy - Türk Gerilla Tarihi

"...Çinlilere beylik eden Türk kişizadeleri köle, Türk Kızları cariye oldu. Türkler Çin Kağanına uydu olup elli yıl o'nun acıklı ve utandırıcı yönetiminde yaşadılar. Üstten gök çekmedikçe, alttan yer delinmedikçe, bil ki, Türk ulusu, Türk yurdu, Türk devleti, Türk töresi bozulmaz... Ey Ölümsüz Türk Ulusu! Kendine dön! Su gibi akıttığın kanına, dağlar gibi yığdığın kemiklerine layık ol..." Bilge Kağan

"Savunma hattı yoktur. Savunma alanı vardır. O alan bütün vatandır. Vatanın her karış toprağı vatandaşın kanıyla ıslanmadıkça terk olunamaz. Onun için küçük büyük her birlik bulunduğu mevziden atılabilir. Fakat küçük büyük her birim ilk durabildiği noktada tekrar düşmana karşı cephe teşkil edip savaşa devam eder. Yanındaki birimin çekilmek zorunda kaldığını gören birimler ona tabi olmaz. "
Gazi Mustafa Kemal

Hiç yorum yok