Header Ads

Falih Rıfkı Atay - Atatürkçülük Nedir

Atatürk, çok defa söylediklerinin ve yazdıklarının arkasındadır. Onu yaptıkları ile ele almak gerekir. Atatürk 19 Mayıs'ta Samsun'a çıktığı vakit “Makam - ı Mukaddes - i Hilafeti düşman esaretinden” kurtaracağını nutuklarında söyleyen, ya da bildirilerinde yazan adam değildir. Dinde yeri olmayan ve Türklüğü medeniyet yolunda alıkoymaktan başka işe yaramayan halifeliği yıkan adamdır

Hiç yorum yok