Ara
Generic filters

Falih Rıfkı Atay – Ali Suavi (Baş veren İnkılapçı)

Ali Suavi der ki: “Türkiye kocamıştır ve can çekişmektedir fikri yeni çıkma değildir. İngiltere Kralı Birinci Charles’ın sefiri Sir Thomas Roe, 1623 tarihinde, Osmanlı Devleti’nin kocamış ve Türklerin bitmiş olduğundan bahis ile, Türkiye’yi Avrupa devletleri arasında taksim etmek layihasmı (tasarısını) yazmıştır.

Meşhur Volney de bu fikirleri neşretti. Hatta bu mesele hakkında yazmış olduğu kitap General Bonaparte’ın elinden düşmezdi. Volney’den sonra bu fikir Avrupa’da yayıldıkça yayıldı.

Hatta geçen sene göçen meşhur Lamartine de bu itikatta idi. Şimdilerde ise Türkiye’yi beş devlete taksim eden haritalar, Paris’in her sokağmda satılmaktadır.

Şurası bilinmelidir ki, Türkiye kocamıştır fikri Avrupa’ya girdiğinden beri, buna karşı bu memlekette, Türkiye gençtir fikri doğmuştur. Bu gençlik fikrinde olanların bizce en tanınmışı Köprülüzade Fazıl Paşa’dır ki, ‘Her sınıf tebaaya emniyet’, ‘Vergi tayin etmek’, ‘Asker tertip etmek’ gibi Gülhane Hattı esaslarını, 1108’de.(1792), ‘Nizam-ı-Cedid’ namı ile ilan etmiştir. Doğup da hâlâ bir ehliyetli taya (çocuk bakıcısı erkek)eline düşmeyen bikes (kimsesiz) Tanzimat ise Fazıl Paşa’nm ana kanuna düşürdüğü ‘Nizam-ı-Cedid’den ibarettir.’ Bizim inkılâp tarihimiz, Osmanlı devlet ve halk adamlarının ilk ıyanışlanndan “Batıp göçme” tehlikesinin sezildiği ve “Yenilenip kurtulma” ihtiyacının duyulduğu günlerden başlamaktadır.

Ali Suavi’ye göre bu savaşın tarihi iki buçuk asrı geçiyor ve her devirde ayrı bir karakter taşıyor.”Vatan ve millet için ölmek ne mutludur, senin gibi gerçek yürekli şehitlere ne mutlu. Senin kutsal adını zaman silemez, meleklerin eli üstünde semaları gez.” – Tarsusiçaoe Künif Zafer Gazetesi -İstanbul 1914

Yoksul halkın galeyanı, bir sel felaketi gibidir. Dünyada ne kadar esaret zinciri, ne kadar zulüm kılıcı varsa, önüne sed yapılsa kırar geçer.” – Ali Suavi – 28 Mart 1868 – Le Mukhbir

“Halk aç, vatan tehlikede, hal fena, ilerisi belalı. Bu böyle devam edemez. Bugün yarın bıçak kemiğe dayanacak.” – Ali Suavi – 10 Ocak 1867 – Le Mukhbir

“Eğitimde gelişme gösteren bir millet, ulusal hukuku çiğneyen despot kabine üyelerine karşı ihtilal dahi yapar.” – Ali Suavi – 12 Aralık 1867 – Le Mukhbir

“Ey Babıali, tırnaklarıyla toprak kazarak senin zevk ve sefana para yetiştiren Türkcağızların hazin inlemelerini bir kerecik dinle, sonra pişman olursun.”- Ali Suavi – 28 Mart 1867 – Le Mukhbir

Kuvvetlerimizin tutabileceği bir anayurt sınırları içinde, sağlam ve devamlı bir devlet kurmak sadece hakim milleti yetiştirmekle uğraşmak fikri, Ali Suavi’den, Mustafa Kemal’e kadar havada kalmıştır.” – Falih Rıfkı Atay Başveren İnkılapçı – İstanbul 1951

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir cevap yazın