Header Ads

Murat Çulcu - Derin Suçun Küresel Otoritesi

Bir tarafta krallar, imparatorlar, sultanlar, din adamları. Diğer tarafta "Venedik-Londra oligarkları...11
Bir tarafta ordular, bürokratlar, devlet adamları, generaller, diplomatlar. Diğer tarafta finans ve ticaret manipülatörleri. Masonlar, Tapınak Şövalyeleri, Conversolar, Mitracılar, İsmailiye, Haşhaşiye, Haçlılar...
Bir tarafta dinsel ve siyasal hesaplaşmalar, meydan savaşları, ölüm saçan bataryalar, katliamlar, soykırımlar. Diğer tarafta entrika, suikast, sabotaj, manipülasyon, şantaj, fitne ve nifak...
Bir tarafta mutlakıyet ve müstebitler...
Diğer tarafta liberaller, isyan ve ihtilaller...
Ve bu ikilemde iki kilit sözcük: Carbonaria ve MAFİA...

Hiç yorum yok