Header Ads

Neşet Çağatay - 100 Soruda İslam Tarihi

İslam Tarihi, İslam Dini Tarihi'nin ayrılmaz bir parçasıdır; çünkü İslam Tarihi iyi bilinmeden İslam dininin ruhu ve amacı iyi anlaşılamaz. Ayrıca İslam Tarihi, dinin kurucusu Hz. Peygamber'in (sav) ve onun yakın arkadaşlarının yaşantılarının ve davranışlarının birbirleri ile ilişkilerinin bilinmesi, örnek ya da ibret alınması bakımından çok gereklidir.

Hiç yorum yok