Header Ads

Nikephoros Bryennios - Tarihin Özü

Kitaptaki anlatım, 1070’in olaylarıyla başlar, 1079 olaylarına gelip orada son bulur. Önsöz’den sonra, Birinci Kitap, İkinci Kitap vb. başlıklarıyla, dört “Kitap” olarak bölümlenmiştir. Birinci ve ikinci kitaplar, Alexios Komnènos sağ iken; üçüncü ve dördüncü kitaplar, onun 1018’de ölümünden sonra yazılmıştır. Anlatım, pek de olayların zaman içinde sıralanışına uymaz; daha çok, ülke temelinde verilmiştir ve ilk iki kitap, Anadolu’da olup bitenleri, üçüncü kitap ile dördüncünün 30. Başlık altında bulunan parçasına kadar olanlar, devlet ülkesinin batı (Avrupa) yanında geçen olayları; son kitabın daha sonraki kısmı, yine Anadolu olaylarını anlatır. Gerçekte kitap, Rum İmparatorluğunun o dönemdeki soylu ailelerinden üçünün, yâni Alexios Komnènos’un ailesi Komnènos’ların, onun eşi (Anna Komnèna’nın anası) Eirènè Doukaina’nın ailesi Doukas’ların ve yazarın kendi ailesi Bryennios’ların şan kazandırıcı becerilerini anlatmak, tarih sayfalarına geçirmek çabasındadır. Tıpkı Anna’nın Alexias/Alexiada (İliada’dan esinlenerek, “Alexios’un Destanı” anlamında) kitabında babasının becerilerini anlatırken onu insanüstü bir destan yiğidi olarak gösterdiği gibi, Bryennios’un yapıtında da anlatımın baş oyuncuları, İliada’nın yiğitlerine benzeyen insanüstü erdemlere, yeteneklere sâhip soylu kişiler olarak tanıtılıyor.

Hiç yorum yok