Header Ads

Ömer Özyılmaz - Osmanlı Medreselerinin Eğitim Programları

Bu kitap; Osmanlı Devleti'nin eğitim sistemini ve onun en önemli bölümü olan eğitim programlarını konu edinmektedir. Birinci derecedeki kaynaklara dayalı olarak hazırlanmış bu çalışma; özgün bir çalışma olup Osmanlı Devleti eğitim sistemini günümüz araştırmacı ve eğitimcilerinin hizmetine sunmaktadır.

Hiç yorum yok