Header Ads

Refet Yinanç - Dulkadir Beyliği

Refet Yinanç - Dulkadir Beyliği
TTK, 1989, 197, Tarih
Tıpkıçekim PDF, Clearscan

İçindekiler;

Önsöz
Kısaltmalar
Giriş
Bölüm
Beyliğin Menşei ve Kuruluşu
Dulkadirliler'in Menşei
Beyliğin Kuruluşu
Zeyneddin Karaca Bey
Halil Bey
Şevli Bey
Osmanlı-Memluk-Akkoyunlu Rekabeti ve Dulkadirliler
Sadaka Bey
Nasreddin Mehmed Bey
Süleyman Bey
Melik Arslan Bey
Beylik Üzerinde Osmanlı-Memluk Nüfuz Mücadelesi
Şahbudak Bey
Şehsuvar Bey
Şahbudak Bey (İkinci Beyliği)
Beyliğin Safeviler ve Osmanlılar ile Mücadelesi ve Sonu
Alauddevle (Bozkurt) Bey
Ali Bey (Şehsuvaroğlu)
Müesseseler
İdarî Müesseseler
Hükümdar
Saray
Divan
Ordu

Hiç yorum yok