Header Ads

Sibel Bozdoğan, Reşat Kasaba - Türkiye'de Modernleşme ve Ulusal Kimlik

Çevirmen: Nurettin Elhüseyni
Derleyici: Reşat Kasaba
Derleyici: Sibel Bozdoğan

İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda Türkiye'nin modernleşme ve Batılılaşma tarihi, modernleşme kuramcılarının tüm yazdıklarını doğrular görünüyordu. Türkiye'de ve dünyada modernleşme projesinin krizi ve geleceği üzerinde çalışan çeşitli disiplinlerden yazarlar kendi uzmanlık alanlarından Türkiye'ye bakarken güncel kavramsal araçları ve teorik çerçeveleri de kullanarak, Kemalizm ve modernleşme, modernleşmenin doğrultusu, İslamcı siyaset ve kimlik arayışı, kadın ve cinsiyet, mimarlık kültürü, kent planlaması ve müziğe kadar çeşitli konuları tartışıyorlar.

Hiç yorum yok