Header Ads

Zekeriya Kitapçı - İlk Müslüman Türk Hükümdar ve Hakanları

Hemen şunu itiraf edelim ki; İslam hidayet güneşinin Türk yurtlarında doğduğu ve bu ilahi fırtınanın Turan yurtlarında estiği 7. 8. ve 12. asırlar Turan yurdu kahramanları ve Türk dünyası hükümdar ve hakanları için çok önemli gelişmeler olmuştur.

Bunlardan Nizek Tarhan, Tuğ Şad, Sul Tekin, Akşit Oğuz Bek, Hazar Kağanı ve Bulgar hükümdarı Bilgevar Han Allah’ın hidayetine yönelmiş, O’nun ipine sarılmış ilk Türk hükümdarlardır. Abdü-l Kerim Satuk Buğra Han’ın müslümanlığı ise tam bir ilahi destandır. Ve aslı yedi kat göklerin gerisinden gelen ilahi bir sese dayanmaktadır.

Daha sonra cihangir ruhlu Selçuklu Sultanları’nın ilk ataları Allah’ın hidayetinde koştukları gibi onlardan sonra koca koca bir dünyayı dize getiren Türk Moğol Hanları Allah’ın huzurunda diz çökmüşler ve bir yarış halinde Allah’ın hidayetinde koşmuşlardır. Bunlar çoğu halde Allah’ın hidayeti alınlarına bir ilahi nasip olarak yazılmış Türk Sultan Han ve Hakanları idi.

İşte elinize aldığınız bu kitap tümü ile bu mübarek Türk hükümdar ve Hakanlarının İslam hidayetine giden yoldaki ilk alın yazıları ve bunun kelimelerle ilk defa okunuşudur. Bu bakımdan her vatan evladının mutlaka okuması gereken bir kitaptır.

Hiç yorum yok