Header Ads

Alan Swingewood - Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi


Alan Swingewood - Sosyolojik düşüncenin kısa tarihi
Bilim ve Sanat Yayınları - 1996
Sayfa - 399
Çeviren - Osman Akınhay...
8.2 mb
...Bu kitap, sosyolojik düşüncenin iki büyük akımı olan ''Marksizm ile Klasik Sosyoloji'' nin; on dokuzuncu yüzyıldaki köklerinden modern biçimlerine kadar süregelen tarihsel gelişme sürecini irdelemektedir.
Kitabın genel teması, hem klasik sosyolojinin; özellikle Durkheim, Weber ve Simmel çalışmalarıyla,hem de; Marksizmin modernlik proplemlerini teorik ve ampirik açıdan analiz etmeye çalışmalarıdır.
Burada ''modernlik'' derken, kastettiğimiz olgu, ekonomik , politik ve kültürel değişimdeki karmaşık süreçlerle karakterize edilen, yeni tipte bir toplumun ortaya çıkmasıdır.
Marx ve Engels ''Komünist Manifesto'' da modern kapitalizmin çıkışını anlatırken, modern kapitalizmin geçmişten kesin bir kopuşu temsil ettiğini, tüm kurum ve toplumsal ilişkileri temelden dönüştüren devrimci bir üretim tarzı olduğunu ileri sürmüşlerdi.UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Hiç yorum yok