Ara
Generic filters

Özne 14 – Jean Baudrillard Özel Sayı (Felsefe Eğitimi ve Çocuklar İçin Felsefe)

Kitap Adı: Özne Sayı: 14 Jean BaudrillardYazar:KomisyonYayın Kurulu Üyesi: Celal Gürbüz , Sara Çelik , Mustafa Günay , Gülsün DülgeroğluEditör:Oğuz AdanırKapak Tasarımı:Erdinç YağmurYayınevi: Karahan Kitabeviİlk

Read More

Ahmet Dağ – Ölümcül Şiddet (Baudrillard’ın Düşüncesi)

Baudrillard’ın düşüncesinin temel özellikleri nelerdir?Baudrillard, neden çağımızın en imajinatif düşünürlerinden biridir?Simülasyon ve gerçekliğin buharlaşması, neden çağın en büyük paradokslarıdır?Uygarlık, neden ve nasıl barbarlığa dönüşme emareleri

Read More

Christopher Horrocks – Baudrillard ve Milenyum (Postmodern Hesaplaşmalar)

”Bu kitap bir başka Fransız ‘kaçağın’, Jean Baudrillard’ın milenyuma ilişkin düşüncelerini anlatır. İçerikten çok üsluba dayanmayı özendirdiği eleştirilerine rağmen, Baudrillard kolayca kendi kültürel geçmişiyle aynı

Read More

Oğuz Adanır – Baudrillard’ın Simülasyon Kuramı Üzerine Notlar ve Söyleşiler

Bu metin, temelde, 1982 yılından bu yana Baudrillard’ın Kuramsal Şiddet, Radikal Düşünce ya da Patafizik (Düşsel Bilim) dediği Simülasyon Kuramı üzerine Oğuz Adanır’ın yazmış olduğu

Read More

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası ya da Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması

Jean Baudrillard Üretimin Aynası’nda, kendini kapitalizmin radikal bir eleştirisi olarak sunan Marksist ekonomi politiği radikal bir şekilde eleştirmektedir. Ona göre Marksizm, modern toplumun merkezine üretimi

Read More

Jean Baudrillard – Şeytana Satılan Ruh ya da Kötülüğün Egemenliği

XX. yüzyılın en önemli kuramlarından biri Jean Baudrillard’ın “Simülasyon” kuramıdır. Simülasyonlar ve Simülasyon kitabında iletişim, sinema, medya, reklam, bilimkurgu alanlarında ‘gerçek’ ve ‘hakikat’ düzeneklerinin birbirleriyle

Read More

Jean Baudrillard – Simulakrlar ve Simulasyon

XX. yüzyılın önemli iddialı çıkışlarından biri kuşkusuz Jean Baudrillard’ın “Simülasyon” kuramıdır. Baudrillard, radikal ve ayrıksı düşünceleriyle Batı toplumundan yayılan krizi haber verir. Baudrillard’a göre bugünkü

Read More

Jean Baudrillard – Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm

Modern toplumların örgütlenme biçimi, ilkel ya da geleneksel toplumlardaki gibi, simgesel değiş tokuş üzerine oturmamaktadır. Modern toplumların simgeselden bir ölüden korkar gibi korkmalarının nedeni belki

Read More

Jean Baudrillard – Sessiz Yığınların Gölgesinde: Toplumsalın Sonu

“İş görebilen tek gönderenin adı yine sessiz çoğunluktur. Bütün güncel sistemler bu model üstünde iş görmektedirler. Varlığı toplumsal değil, istatistiksel olan bu kaypak kavramın ortaya

Read More