Booktandunya

Ahmet Kökligiller – Atatürk’ün İlkeleri ve Düşünceleri

Bu koyduğumuz ilkeler, bugünün gereksinmelerine göre, ulusumuzun uygarlık yolunda gelişme için faydalı bulduklarımızdır.Ancak toplumsal bünye, sürekli gelişen ve evrime yönelmesi zorunlu olan durumdadır. Bilim ve teknik ise, her an yeniliklere, yeni buluşlara açıktır.

Exit mobile version