Ara
Generic filters

Nahid Sırrı Örik – Eve Düşen Yıldırım

ASefal Bir Heykel İçin RequiemHer eve yıldırım düşebilir ve sadece bazı evlerde paratoner vardır. Nahid Sırrı Eve Düşen Yıldırım’da paratonersiz evlerden birinin hikayesinin yazar. Yıl

Read More

Muharrem Ergin – Dede Korkut Kitabı

Türk edebiyatı tarihinin en büyük alimi Prof. Fuat Köprülü’nün, derslerinde söylediği bir söz vardır: Bütün Türk edebiyatını terazinin bir gözüne, Dede Korkutu öbür gözüne koysanız,

Read More

Kaşgarlı Mahmud – Divanu Lugati’t-Türk

Kaşgarlı Mahmud, büyük yapıtı Divânü Lûgâti’t Türk’le Türk diline olduğu kadar Türk kültürüne, Türk tarihine, Türk sanatına ve Türklerin yaşamı algılayışına ilişkin de değerli bir

Read More

Nahid Sırrı Örik – Sultan Hamid Düşerken

Gizli kalmış bir romandan, Osmanlı tarihinin karanlıkta kalmış bir dönemi… Nahid Sırrı Örik’in, “31 Mart Vakası” olarak anılan tarihi olay etrafında, Sultan Hamid ile İttihat

Read More