Ara
Generic filters

Jean Baudrillard – Üretimin Aynası ya da Tarihi Materyalist Eleştiri Yanılsaması

Jean Baudrillard Üretimin Aynası’nda, kendini kapitalizmin radikal bir eleştirisi olarak sunan Marksist ekonomi politiği radikal bir şekilde eleştirmektedir. Ona göre Marksizm, modern toplumun merkezine üretimi

Read More

Jean Baudrillard – Simgesel Değiş Tokuş ve Ölüm

Modern toplumların örgütlenme biçimi, ilkel ya da geleneksel toplumlardaki gibi, simgesel değiş tokuş üzerine oturmamaktadır. Modern toplumların simgeselden bir ölüden korkar gibi korkmalarının nedeni belki

Read More

Jean Baudrillard – Gösterge Ekonomi Politiği Hakkında Bir Eleştiri

Gösterge ekonomi politiğinin eleştirisini yapan kuramcı sayısı yok denilecek kadar azdır. Veblen ve Goblot kültürel sınıf çözümlemesinin önünü açan çok önemli isimlerdir. Bu çözümleme “diyalektik

Read More