1. Home
  2. Din Sosyolojisi

Etiket: Din Sosyolojisi

Resul Ay – Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15.Yüzyıllar

“Modern zamanlara kadar İslam toplumlarında yerleşik bir derviş imajı vardı. Bu çalışma bir yandan bütün çeşitliliğine rağmen dervişlerin genel bir tipolojisini kurmaya çalışırken diğer yandan da onların bir parçası oldukları toplum tarafından nasıl algılandıklarını, toplumla…

K. Oya Paker – Günlük Düşüncede Modernlik, Din ve Laiklik

Modernlik ve laiklik gibi sosyo-politik kavramlar, günlük yaşamımızda, teknik anlamlarının ötesinde meta anlatılar olarak varlık gösterirler ve sosyal düşünceye aracılık ederler. Bilimsel ve teknik kavramların bir bakıma evcilleşerek içinde yer aldıkları sosyal düşünce, bir sağduyu…

Caner Taslaman – Küreselleşme Sürecinde Türkiye’de İslam

“Caner Taslaman’ın bu çalışmasının –baştan aşağı okumuş biri olarak-kitap olarak çıkmasını sevinçle karşıladım. Bence bu kitabın en önemli katkısı; İslam’ı sadece bir iman konusu olarak ele almayıp, konuyu geniş bir interaktif iletişim çerçevesi içinde okuyucuya…

Sabri F. Ülgener – İktisadi Çözülmenin Ahlak ve Zihniyet Dünyası

Dış kalıp ve göstergeler ne kadar önemli sıyılırsa sayılsınlar, onları yürütecek veya uygulayacak canlı, aktif unsurla birleştirilmedikçe fazla bir mana ifade etmezler. Derinde olup bitenler o cihetle dış göstergelerdeki değişmelerden bir bakıma daha önemli sayılabilir.…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla