Ekber S. Ahmed – İslam Ve Antropoloji

Islah edilmiş bir antropolojinin yöneltilebileceği olumlu istikametin İslam’ın görüşünden çıkarılması gerektiğini belirten Ekber S. Ahmed, bu görüşün, Allah’ın birliği ve aşkınlığı, akıl, hayatı ve dünyayı onaylama, evrenselcilik, ümmetçilik ve insanlığın esaslı bir ilkesi olarak ahlaki…