Ergun Göze – Peyami Safa (Türk büyükleri dizisi:31)

Bu kitap Peyami Safa’nın hayatını anlatmak için yazılmıştır. Bir insanın hayatı niçin anlatılır? Başka hayatlardan farklı oldugu, başka hayatlarda bulunmayan özelliklere sahip oldugu için. Gerçekten Peyami Safa’nın hayatı böyledir. O bir gazetecidir. Sonra bir yazar…