1. Home
  2. filozoflar

Etiket: filozoflar

Aslan Kaynardağ – Kadın Felsefecilerimiz

Türk kadın felsefecileri ile ilgili bir araştırma olan bu kitapta, önce Osmanlı’da Cumhuriyet’e ne devredildiği kısaca belirtilmeye çalışılacaktır. Bu yapılırken, Osmanlı eğitimindeki olumsuz koşullara değinilecek, “aydın kadın”ın ortaya çıkışındaki gecikmenin nedenlerine işaret edecektir. Kitabın sonunda,…

Michele Barrett – Marx’tan Foucault’ya İdeoloji

Marksist İdeoloji kavramı son günlerde en hırçın eleştirilere konu olmaktadır. Michéle Barrett, Marx’tan Foucault’ya İdeoloji adlı bu yapıtında post-Marksist bir yaklaşımla bu eleştiri kervanına katılmaktadır.Barrett, “ideolojiyi düşünceler, hatta değerler anlamında ele almıyorum; eleştirel toplumsal kavramda…

Gavin Kendall – Gary Wickham – Foucault’nun Yöntemlerini Kullanmak

Sosyal bilimler dünyasında ve entelektüel camiada Foucault’nun son yıllarda ne kadar temel bir figüre dönüştüğünden bahsetmeye gerek yok. Ancak son yıllarda gerçekleşen bu Foucault patlamasının beraberinde – bazen üretken de olsalar – pek çok yaygın…

Maurice Blanchot – Hayalimdeki Michel Foucault / Michel Foucault – Maurice Blanchot Dışarının Düşüncesi

Her ne olursa olsun tek başına, içine kapalı, yürümekte olan bir insan ve bundan dolayı da harelenen, ancak serapsız, sanıldığı gibi harikatin arayışına yabancı değil de (pek çoğundan sonra) bu arayışın tehlikelerinin ve aynı zamanda…

Paul Strathern – 90 Dakikada Sartre

Paul Strathern, heyecan verici bir düşün akımı olan varoluşçuluğun en popüler ve karizmatik filozofu Sartre’ın hayatını incelerken, onun düşüncelerinin özlü bir yorumunu sunuyor.“İlk önce insan varolur, kendine rastlar, birdenbire dünyada ortaya çıkar ve bundan sonra…

Fernando Savater – Nietzsche’nin İdeası

İspanyol felsefeci Fernando Savater’den, yaklaşık çeyrek yüzyıldır tutkuyla okuduğu, tartıştığı, yorumladığı Friedrich Nietzsche üzerine, kendi deyimiyle “ne akademik ne de bilimsel” denilebilecek bir eser Nietzsche’nin İdeası. 20. yüzyılın düşünce dünyasını etkileyen, rotasını belirleyen en önemli…

John Locke – Yönetim Üzerine İkinci İnceleme

Siyasî düşünce tarihinin en dikkat çekici isimlerinden olan John Locke’un Yönetim Üzerine İkinci İnceleme adlı eseri siyaset felsefesinde çığır açıcı kaynakların başında gelmektedir.Günümüzde, siyasal liberalizmin “kurucu babalar”ından sayılan Locke’un en önemli ve en çok referans…

Rene Guenon – Dante ve Ortaçağ’da Dini Sembolizm

Sembollerin temsil ettikleri kültürel kodların ifadelendirilmesi ve bunun zaman-mekan-insan üçgeninde çözümlendirilmesiyle ilgili, Guenon’un dikkat çeken eserlerinden biri olarak öne çıkan bu çalışma, sizi sembolik anlamlar üzerinde bir zaman yolculuğuna çıkarıyor; Mirac’tan Ortaçağ’a, Ortaçağ’dan günümüze gelen…

Allen W. Wood – Kant

Felsefe tarihinde bir dönüm noktası olduğu herkesçe teslim n^H edilen Immanuel Kant üzerine yapılmış en yeni, en dikkat çekici çalışmalardan biri Wood’un kitabı. Kant’ın felseye yaptığı katkıyı merkez alan inceleme, tanınmış düşünürün metafizik, bilim, tarih…

Ernst Cassirer – Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi

Yirminci yüzyılın önde gelen filozoflarından ve Yeni Kantçı akımın başlıca temsilcilerinden Ernst Cassirer’in felsefi bir monografi niteliğindeki Kant’ın Yaşamı ve Öğretisi tam anlamıyla klasikleşmiş bir yapıt. İlk baskısının üstünden yüz yıla yakın bir süre geçmiş…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla