Ara
Generic filters

Naim Dilmener – Bak Bir Varmış Bir Yokmuş – Hafif Türk Pop Tarihi

Bak Bir Varmış Bir Yokmuş, ‘60’lardan bugüne “Türkçe sözlü hafif müzik”, “pop müzik” tarihi… Besteciler, sözler, yorumcular, albümler ve hikâyeleri… Tülay German, Ayten Alpman, Erol

Read More

Taha Parla – Demokrasi Anayasalar Partiler ve Türkiye’nin Siyasal Rejimi

Taha Parla’nın demokrasi, anayasalar, partiler ve rejim üzerine yazılarını içeren bu kitap, Türkiye’de siyaset düzleminin belirleyici etkenleri, ilişkileri, devletin yapısı gibi genel konularda önemli bir

Read More

Tanıl Bora – Milliyetçiliğin Kara Baharı

Milliyetçilik, 19. yüzyılda Avrupa’da millî devletlerin kuruluş dönemi ve 2. Dünya Savaşı’ndan sonra sömürgeciliğe karşı millî kurtuluş mücadeleleri dalgasından sonra, yeni bir baharını yaşıyor. Kara

Read More

Tanıl Bora, Kemal Can – Devlet Ocak Dergah: 12 Eylül’den 1990’lara Ülkücü Hareket

Türkiye sol literatüründe hayatî bir ilgi odağı olmasına karşın, kontrgerilla v.b. karanlık güçlerin faaliyetlerine indirgenen veya faşizmle ilgili standart kuramsal metinlerden uyarlanan açıklamalarla geçiştirilen ülkücü

Read More

Tanıl Bora – Medeniyet Kaybı: Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar

Sadece imparatorluğun kaybıyla telif edilmek üzere değil, resmen devletin beka aracı olarak istihdam edilen Türk milliyetçiliği, gündelik hayat içinde nüvelenen yeni biçimleriyle, mutasyonlarıyla tanınmış varlığını

Read More

Tanıl Bora – Tanıl Bora – Türk Sağının Üç Hali – Milliyetçilik – Muhafazakarlık – İslamcılık

Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslâmcılık… Türk Sağının ana ‘malzemesi’ olan bu üç ideoloji, üç ayrı pozisyon olmanın ötesinde, beraberce bir yumak oluşturmuyorlar mı? Öyleyse, birbirine nasıl bağlanıyor,

Read More