Ara
Generic filters

Metin Sözen, Necdet Sakaoğlu – Şikari Karamanname (Zamanın Kahramanı Karamanîler’in Tarihi)

Kataloglarda Karamannâme, Kitâb-ı Karamaniyye, Kitâb-ı Tevârîh-i Karamaniyye şeklinde anılan eserin yazarı olarak zikredilen Şikârî’nin kimliği kesinlik kazanmamıştır. Müellifin “Şikârî” mahlaslı bir kişi olduğunu gösteren tek

Read More

Necdet Sakaoğlu – Osmanlı’dan Günümüze Eğitim Tarihi

Osmanlı’dan Günümüze Eğitim TarihiTürkiye’de eğitimin Osmanlı’dan günümüze kadar geçirdiği aşamalar; medrese eğitiminden modern eğitim kurumlarına geçiş, okullaşmayla ilgili bilginin yeni kuşaklara aktarılması ve bu toplumsal

Read More

Necdet Sakaoğlu – Osmanlı Eğitim Tarihi (Cep Üniversitesi Dizisi – 50)

Cep Üniversitesi Dizisi iletişim yayınları’nın 1990-98 seneleri arasında yayınladığı toplam 169 kitapçık dizisidir. presses universitaires de france’ın (puf) “que sais-je?” dizisi ilen başlanmış ve önemli

Read More

Necdet Sakaoğlu – Cumhuriyet Dönemi Eğitim Tarihi (Cep Üniversitesi Dizisi – 71)

Cep Üniversitesi Dizisi iletişim yayınları’nın 1990-98 seneleri arasında yayınladığı toplam 169 kitapçık dizisidir. presses universitaires de france’ın (puf) “que sais-je?” dizisi ilen başlanmış ve önemli

Read More