Hüseyin Çelik – Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Sosyal Tenkit

Hüseyin Çelik – Reşat Nuri Güntekin’in Romanlarında Sosyal TenkitKültür Bakanlığı yayınları – 2000Sayfa – 322…Reşat Nuri Güntekin, Cumhuriyet dönemi Türk romancıları arasında, eserleri en çok basılan ve okunan yazarlarımızdan biri olduğu halde, hala onun bütün…