Ara
Generic filters

Osman Karatay – İran ile Turan – Hayali Milletler Çağında Avrasya ve Ortadoğu

Türklerin anayurdu Kuzey Irak mı? Altay efsanesiyle nereye kadar? Atalarımız Orta Asya’ya ne zaman ve nasıl gittiler? Türk milleti kaç yaşındadır? İran nereden çıktı, neyin

Read More

Eva Groepler – İslam Ve Osmanlı Dünyasında Yahudiler

Eva Groepler’in daha önce yayınlanan AntiSemitizm adlı kitabı büyük ilgi uyandırdı. Bu kitapta da yazar, Yahudi halkının İslam ve Osmanlı dünyasındaki tarihsel konumunu aktarıyor. Kitaba

Read More

Resul Ay – Anadolu’da Derviş ve Toplum 13-15.Yüzyıllar

“Modern zamanlara kadar İslam toplumlarında yerleşik bir derviş imajı vardı. Bu çalışma bir yandan bütün çeşitliliğine rağmen dervişlerin genel bir tipolojisini kurmaya çalışırken diğer yandan

Read More

Amilaa Buturoviç, İrvin Cemil Schick – Osmanlı Döneminde Balkan Kadınları

Balkan kadınlarının toplumsal kimlikleri, aşkları ve ticari ilişkilerini 12 ayrı makalede ayrıntılı olarak ele alan kitapta, Pontuslu kadın ve erkeklerin masallardaki tezahürleri, vakıf kuran Bosnalı

Read More

Elvan Altan Ergut, Bilge İmamoğlu – Cumhuriyet’in Mekanları Zamanları İnsanları

Türkiye’de Cumhuriyet döneminde mimarlık hakkında üretilen çalışmalar son yıllarda artmış ve bu üretim kapsamlı ve detaylı olarak incelenmeye başlanmış olsa da, yayınlanan çalışmaların sayısı hâlâ

Read More

Erik Jan Zürcher – Osmanlıdan Cumhuriyet Türkiyesine İşçiler 1839-1950

Osmanlı Türk iktisadi ve sosyal tarihi alanında çalışan önemli isimleri biraraya getiren bu çalışma, işçilerin durumunu Selanik’ten Şam’a uzanan bir coğrafyada ele alıyor; yok olan

Read More

Abdurrahman Uzunaslan – Gladyatörler, Arenanın Tutsak Savaşçıları

Basit mezar stelleri antik nekropolleri süsleyen ve yaşadıkları çağda zoraki kahramanlıklarının karşılığını hiçbir şekilde görememiş, buna karşın çetin yaşam serüvenleri insanoğlunu cezbetmiş çaresiz bir kitlenin

Read More

Suraiya Faroqhi – Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam – Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla

Son yirmi beş yıldır kültür tarihinden ne anlaşılması gerektiği hakkındaki düşünceler değişti. Artık bu kavaramla sadece sanat, bilim ve edebiyat kastedilmiyor, gündelik kültür de işin

Read More

Suraiya Faroqhi – Osmanlı’ da Kentler ve Kentliler

Günümüzün önemli araştırma konularından biri, kentleşme ve kentlere göç olgusudur. Türkiyenin özellikle 1950lerden bu yana yaşadığı bu olgunun tarihteki köklerine inmeye ne dersiniz? Tarihçi Suraiya

Read More