[wd_asp id=1]

Süleyman Tevfik Özzorluoğlu – Abdülhamid’in Cinci Hocası Ebü’l-Hüda

II. Abdülhamid tarikatlara özel bir önem vermiş, bunların yemek ve aydınlanma gibi masraflarını bizzat kendi karşılamış, harap halde olan tekkelerin onarımlarını yaptırıp, tarikat büyüklerinin türbelerini

Read More