Yaşar Kalafat – Altaylar-dan Anadolu-ya Kamizm Şamanizm

Yaşar Kalafat – Altaylar-dan Anadolu-ya Kamizm Şamanizm   “Kültür belli bir takım manevi kuvvetlere, yüksek formlar vermek, onlar işlemek demektir”. Bu açıdan bakıldığından sosyal grupların inanç yapıları sosyokültürel hayatın çok önemli kısmını teşkil ederler. Şimdiye…