1. Home
  2. Zafer Gölen

Etiket: Zafer Gölen

Zafer Gölen – Balkan Tarihi – 2 Cilt

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl yönettiği Balkanlar’ın tarihinde derin izler bırakmıştır. Sosyal, kültürel, ekonomik, ve askeri açıdan Balkanlar’ı etkileyen Osmanlı Devleti’nin bu coğrafyada bıraktığı maddi ve manevi miras günümüze kadar uzanmaktadır. Bugün Balkan halklarının konuştuğu…

Zafer Gölen – Tanzimat Döneminde Bosna Hersek

Tanzimat Dönemi hakkındaki genel bir girişten sonra Bosna Hersek’in coğrafî, etnik, demografik yapısı hakkında bilgi verilen kitapta, Tanzimat’a kadarki Bosna Hersek tarihini özetlenmiştir. Tanzimat’a giden yolda (1800–1878) III. Selim ve II. Mahmud dönemleri ele alınarak…

Zafer Gölen, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Kültürel ve Sosyal Hayat

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürmüş ve sosyo-kültürel bakımdan Balkanlar’da kalıcı bir miras bırakmıştır. Osmanlı Devleti Balkanlar’ı sahip olduğu üstün kültürden dolayı ve bölgeye Anadolu’dan göçürülen nüfusun taşıdığı yaşam tarzından kaynaklı etkilemiş ve Balkan…

Zafer Gölen, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri – 3 Cilt

Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasında birçok yeni şehir inşa ettiği gibi mevcut şehirleri sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan geliştirerek insan yaşamına elverişli hale getirmiştir. Şehirleşme, kamusal binaların inşası, nüfus artışı, ekonomik…

Zafer Gölen, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Gündelik Hayat

Balkanlar’da gündelik yaşam Osmanlı döneminde ciddi bir değişim ve gelişme göstermiş, Osmanlı Devleti sahip olduğu üstün kültürün etkisine girmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin bölgede kurduğu vakıflar, imarethaneler, camiler, evler, kahvehaneler gündelik yaşamın şekillendiği mekânlardan bazıları olurken; dini…

Zafer Gölen, Birol Çetin, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’ı birçok alanda özellikle de ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan etkilemiş ve bu etki günümüze kadar devam etmiştir. Balkan ülkelerinin ekonomisinin gelişmesi için uyguladığı tımar sisteminin yanı sıra bölgesel…

WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
Araç çubuğuna atla