Ara
Generic filters

Zafer Gölen, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Kültürel ve Sosyal Hayat

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürmüş ve sosyo-kültürel bakımdan Balkanlar’da kalıcı bir miras bırakmıştır. Osmanlı Devleti Balkanlar’ı sahip olduğu üstün kültürden dolayı ve bölgeye

Read More

Zafer Gölen, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkan Şehirleri – 3 Cilt

Osmanlı İmparatorluğu yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkan coğrafyasında birçok yeni şehir inşa ettiği gibi mevcut şehirleri sosyal, kültürel ve iktisadi açıdan geliştirerek insan yaşamına

Read More

Zafer Gölen, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkanlar’da Gündelik Hayat

Balkanlar’da gündelik yaşam Osmanlı döneminde ciddi bir değişim ve gelişme göstermiş, Osmanlı Devleti sahip olduğu üstün kültürün etkisine girmişlerdir. Osmanlı Devleti’nin bölgede kurduğu vakıflar, imarethaneler,

Read More

Zafer Gölen, Birol Çetin, Abidin Temizer – Osmanlı Dönemi Balkan Ekonomisi

Osmanlı Devleti yaklaşık 550 yıl hüküm sürdüğü Balkanlar’ı birçok alanda özellikle de ekonomik ve sosyo-kültürel açıdan etkilemiş ve bu etki günümüze kadar devam etmiştir. Balkan

Read More