Çetin Ağaşe – Derin Devletin Şİfreleri – Cem Ersever Gerçeği ve Kod Adı Yeşil

Duygusuz değil belki ama uyarsızlaştığımız kesin. Kozalar örmüşüz, kendi küçük dünyamızın çevresine. Ya da kozalar örülmüş, ördürülmüş. Hala kuşatılıyor ömrümüz, hapsediliyor gündelik hesaplaşmaların çemberine… Tüm

Read More

Çağlar Keyder, Zafer Yenal – Bildiğimiz Tarımın Sonu

Tarım sorunu (die Agrarfrage), 20. yüzyılın başından itibaren siyasetin ve sosyal bilimlerin en önemli tartışma alanlarından biriydi. 1980’lerin düşünce ikliminde ivme kaybedip şekil değiştirdi ve

Read More

Çağlar Keyder, Faruk Tabak – Osmanlı’da Toprak Mülkiyeti ve Ticari Tarım

Bu kitapta derlenen yazılar, yüzyıllık bir tarihi ve günümüzdeki gelişmeleri çeşitli yönleriyle ele alıyor. Ama hepsinin temelinde çok önemli bir tespit var: Dünya, ulus-devletlerin aşındığı,

Read More

Çağlar Keyder – Memalik-i Osmaniye’den Avrupa Birliğine

Osmanlı ekonomisinin kendine özgü niteliğini anlamak, Osmanlı mirasını anlamanın önkoşuludur. Osmanlı tarihinin küçük köylü işletmelerinden küresel üretim ve ticaret ağlarına doğru evrilişi ve miri toprakların

Read More