Ara
Generic filters

Nesimi Yazıcı – İlk Türk – İslam Devletleri Tarihi

İlk İslam devleti, Hz. Peygamber’in Nisan 622’de Hicreti’ni müteakip Medine’de kurulmuştur. Hz. Peygamber’in attığı sağlam temeller ve gösterdiği hedefler istikametinde, sınırlarını büyük bir hızla genişletmiş, varlığını bir bütün olarak devam ettirmiştir. Bu durum, gerek Hulefa-i Raşidin ve gerekse Emeviler döneminde büyük çapta geçerliliğini korumuştur. Abbasiler dönemine gelindiğinde ise teoride korunan bütünlük fiiliyatta parçalanmış ve çok sayıda devlet ortaya çıkmıştır. Türklerin İslamiyet’i küçüklü büyüklü grup ve topluluklar halinde kabulleri ve bunun tezahürleri, kendi milli tarihimiz kadar genel İslam ve dünya tarihi açısından da önemlidir. Türk-İslam devletleri tarihini, Türklerin Müslümanlarla ilk temaslarını ve İslam’ı kabullerini ve bu doğrultuda devletler kurmalarını, dolayısıyla yeni bir kültür ve medeniyet oluşturmalarını genel Türk, İslam ve dünya tarihindeki mevkilerini ele alarak değerlendirmek gerekir.

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

One thought on “Nesimi Yazıcı – İlk Türk – İslam Devletleri Tarihi

Bir cevap yazın