Ara
Generic filters
Imre Lakatos – Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi

Imre Lakatos – Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi

Imre Lakatos – Bilginin Gelişimi ve Bilginin Gelişimiyle İlgili Teorilerin Eleştirisi

Hem Kuhn hem de Popper gerçekten bilimin yapısı ile ilgili fikirlerini bilim tarihine dayandırıyorlar; benim buradaki düşüncelerimin ana noktası, bilim tarihinin böyle bir yükü taşıyamayacağıdır. – Williams

Ve Kuhn insanın eski bir paradigmayı reddederek yeni bir paradigmayı kabul etme sürecini ele alırken, onu, bir “ihtida tecrübesi”.. diye tanımlar… Eğer böyle ise. insan onun Olağan Bilim’i Olağandışı Bilim karşısında yüceltmesinin nedenini anlayabilir, çünkü Olağandışı Bilim, dini cepheye göre bir bunalım ve hizipleşme, bir karışıklık ve ümitsizlik dönemine, bir ruhsal felakete tekabül eder. – Watkins

Belki de Kuhn’un “olağan bilim” ini bu şekilde tanımlarken, onu zımnen eleştirdiğimi söyleyebilirsiniz. O sebeple, tekrar itiraf etmeliyim ki Kuhn’un tasvirini yaptığı şey vardır ve bilim tarihçilerince dikkate alınmalıdır. Kuhn açık şekilde ondan nefret ediyorken (çünkü onu “olağan” sayıyor), benim hoşlanmadığım (çünkü onu bilim için bir tehlike olarak görüyorum) bir fenomen olması bir başka sorundur; itiraf etmeliyiz ki önemli bir sorun. – Popper

Popperiyen bilim görüşünün öldürücü zaafı, Popperiyenlerin, “Eğer bir bilimsel sistem temelde yanlışlanabilir bir metafiziksel sistem ise, bu durumda, metafiziğin bizatihi kendisini bir model olarak nasıl kullanabilir ve nasıl teste tabi tutabiliriz?” sorusuna hiç bir cevap verememeleridir. – Masterman

UYARI! Bu sayfada yer alan e-kitaplar tanıtım amaçlıdır. Yasal olarak indirmiş olduğunuz dosyanın 24 saat içersinde silinmesi gerekmektedir; silinmemesi durumunda tüm sorumluluk size aittir.

Share

Bir cevap yazın