Ara
Generic filters

Aydın Usta – Türklerin İslamlaşma Serüveni – Şamanizmden Müslümanlığa

Türklerin daha Dört Halife ve Emevîler döneminde başlayan İslamiyet serüveni, Abbasilerle birlikte hızlı bir gelişim sürecine girmiştir. Türklerin İslamiyet’i kabulleri tarihin, günümüze kadarki seyri içinde

Read More