Ara
Generic filters

Aziz S. Atiya – Doğu Hıristiyanlığı Tarihi

·İskenderiye Hıristiyanlığı kopt kilisesi·Kopt Hıristiyanlığının kökenleri·Koptlar ve dünya, manastır geleneği·Kalkedon sonrası, İran’da nasturiler·Arap egemenliği altında koptlar·Modern çağ·Kopt inancı ve kültürü·Etiyopyalılar, nasturi kilisesinin yayılması·Köken ve gelişme·Tarihte

Read More