Nesimi İlhan – Yaratılış Felsefesi ve Aykırılık

Doğada bir canlı için Yaratılmış olma ile zaman içinde iç devinim, yaşam sürecinde içerisinde büyüme, olgunlaşma, toprağa dönüş iç içedir. Çünkü bir canlı bu sürecini yaşarken, dışarıdan bir müdehale olmadığı sürece, kendiliğinden süreci yarıda kesilmez,…