Edward Hallett Carr, Jose Fontana – Tarih Yazımında Nesnellik Ve Yanlılık

Tarih bilimi günümüzde eskiden gördüğü saygıyı artık göremiyor, çoğu kez toplum için yaran olmayan, tersine sık sık zararlı ve korkunç bile olan “ölü-kitaplar bilimi” sayılıyor. Paul Valery’nin tarihi “insan beyninin kimyasınca oluşturulan en tehlikeli madde”…