Elizabeth Newman – Bilim ve Teoloji

Hem vurdumduymaz bir gözlemncikonumundaki modernizm, hem depostmodernizmin çözülmüşlüğü, esiri olduğumuzbu dünyaya bilimsel inanma sonucunagötürmektedir. İncilin bildirdiği mit ise,kaçışı önermektedir.Bilim ve dinin epistemolojik açıdan birbiriyle çeliştiği tezi, önemsizbir iddiadır. Bu ikilemin ötesinde, “görecilik karşısında nesnelciliği düşünme”şeklindeki…