Emile Bernard – Cezanne Üzerine Anılar

Cezanne için “Tanrı Baba” sanını Matisse kullanmış. Matisse kuşağından başka sanatçıların da bu tanıma katıldıklarını, Cezanne’ın kişiliğinde öncü bir ressam kimliği bulduklarını biliyoruz. İzlenimciliği bir tür önmodernizm olarak değerlendirirsek, Cezanne tak başına, resim sanatındaki kökten…