Ender Gürol – JUNG

Psikoloji denilince önce Freud, ardından da Jung akla gelir. İsviçreli hekim Carl Gustav Jung (1875 – 1961), Doğu ve Afrika kültürlerini ampirik hekimliğin Batıdaki yöntemleriyle bağdaştırıp insanlara ilişkin bir tipoloji yaratmaya çalışmış ve bu çalışmalarıyla…