Eusebios – Kilise Tarihi – İncil’den Dördüncü Yüzyıla: Hristiyanlık

Kilise Tarihi, birçok açıdan önemli bir kaynak kitap niteliğindedir. Kitapta anlatılan kuşkusuz ki, yalnızca kiliselerin tarihi değildir. Zaten kilise ile ilgili bir anlatım ve tarih yazımı demek aynı zamanda İsa’nın tarihini bilmek-yazmakla eşdeğerdir… İsa’nın tarihi…