Eyyüp Sanay – Hilmi Ziya Ülken (Türk büyükleri dizisi:26)

Milletler, uzun bir tarihî süreç içinden geçerek oluşurlar. Onlar hem geçmişin derin izlerini taşırlar ve hem de geleceğe damgasını vuracak olan potansiyel enerjiyi oluştururlar. Gelecek geçmişin birikimlerinin hasılası olan bu potansiyel güçle bütünleşerek \kendi şahsiyetini…