Frank J. Bruno – Psikoloji Tarihi

Çağdaş Psikolojinin Felsefi Temeli: İnsanoğlu, belki de yüz bin yıldır, dünya üzerindeki yaşamını, bugünkü görünümü ile, sürdürmektedir. Tarih öncesi insanının da davranışın ne olduğuna ilişkin bazı görüşleri olduğunu düşünmekyanlış olmaz. Ancak, üzülerek belirtmek gerekir ki,…