Ara
Generic filters

Nazife Güngör – Arabesk – Sosyokültürel Açıdan Arabesk Müzik

… Nazife Güngör, kitabının genişletilmiş ikinci basımında arabesk müzik olgusunu bütün boyutlarıyla inceledi. Acılısı, acısızıyla arabesk müzik, neden toplumun büyük kesimini sarıp sarmalıyor?.. Arabeskin önlenemeyen

Read More

Kollektif (Der: Nazife Güngör) – Popüler Kültür ve İktidar

Popüler kültürün başlı başına bir alan olarak biçimlenmeye başlaması 1950’lerden sonrasına rastlar. Ancak sahip olduğu kısa geçmişe karşın gösterdiği gelişme hayli hızlı olmuştur. Günümüzde Amerika

Read More