A. Ceren Erel, Bülent İşler, Nilüfer Peker, Güner Sağır – Anadolu Kültürlerinde Süreklilik ve Değişim

Eskiden beri kişi adları bilim dünyasında ilgi çekmektedir. Korunması gereken tarihi vekültürel değerlerinin; yer adları da kapsayacak şekilde genişletilmesi talepleri çok yerindebir öneridir. Sosyal bilimler ve öncelikle dil biliminin fevkalade önemli incelemekonularından biri olan kişi…