Kolektif, Nurcan Ateş, Zeynep Özarslan, Barış Çoban, – Söylem ve İdeoloji (Mitoloji, Din, İdeoloji)

Söylem ve ideoloji arasındaki ilişki üzerine odaklanmak, bu bağlamda güncel toplumsal yaşamın dinamiklerini anlama ve toplumsal pratikleri anlamlandırma sürecini anlatır. Toplumun söylemi, içinde yaşanılan dönemi üretim biçiminin, üretim ilişkilerinin, ideoloji ve diğer kültürel pratiklerin izlerini…