Philip Goodchild – Deleuze Guattari Arzu Politikasına Giriş

Tezleriyle felsefe tarihinin gözden geçirilmesine neden olan Gilles Deleuze ve Felix Guattari çağımızın en etkili düşünürleridir. Deleuze, Batı metafiziğini Platon’dan bu yana karterize eden temsili düşünceye muhalif duruşlarıyla birbirine bağlanan düşünürler soyunu keşfetmiştir. Lucretius, Hume,…