Şehbâl Deryâ Acar – Eğitimde Bir Üstad Satı Bey’i Tanımak

Elinizdeki çalışma size; II. Meşrutiyet Dönemi’nde üstlendiği yöneticilik ve eğitimcilik görevleriyle dikkat çeken Satı Bey’i, yalnızca bu vasıflarıyla değil; güçlü bir hatip ve fikir adamı olması yönüyle de tanıma olanağı sunacaktır.Osmanlı okullarından seçilmiş dikkat çekici…