Selahi Diker – Türk Dilinin Beş Bin Yılı

Sumerce, Etrüskçe, Partça, Frigce, Hurrice, Urartuca, İskitçe, Alamanış Elamcası ve Aramcası gibi kayıp dillerin çözümü. ·Trükçenin esasları·Göktürk yazıtlarının yeniden tefsiri·Çuvaş dili, Macar ve Fin dilleri, XIII. Yüzyıl Moğol dili·İskitler ve dili, Güney Karadeniz dilleri,·Lİkya dilinin…