Mehmet Kaplan – Tevfik Fikret (Türk büyükleri dizisi:18)

Tevfik Fikret, Servet-i Fünun edebiyatının en tanınmış ve nesillere tesir etmiş bir şairidir. II. Meşrutivet’e kadar daha ziyade tabiat ve duygu şiirleri yazan Fikret, 1908’den sonra sosyal konulara yönelir. Prof. Dr. Mehmet Kaplan’ın bu sahadaki…