Mehmet Altay Köymen – Tuğrul Bey ve Zamanı (Türk büyükleri dizisi:14)

Bilindiği gibi, milletlerin hayatında tarihin büyük bir yeri vardır: Varlıklarını devam ettirmek azminde olan milletler, kendi tarihlerine önem vermek zorundadırlar. Çünkü millî tarih, her şeyden önce milli şuur demektir. Diğer taraftan, milletleri ayakta tutan, onlara…