Murat Uraz – Türk Mitolojisi

Tarihi eski büyük milletlerde mitolojik materyaller çok boldur.Zengin ve geniş bir tarihi olan Türklerin mitolojileri de bu bakımdan büyük değer taşır.Geçen yüzyıların içinde; çok hareketli büyük savaşlar, yabancı kültürler ve yabancı dinlerle temaslar sonucu olarak…