Özkan İzgi – Kutluk Bilge Kül Kağan, Böğü Kağan ve Uygurlar (Türk büyükleri dizisi:5)

Üçüncü büyük devletimiz olan Uygur Devleti, kendinden önceki her iki Türk devletinin kültür mirası üzerine kurulmuş olmakla beraber, bu devletlere nazaran tam bir yerleşik hayata geçmesi ve artık taş üzerine yazılmış belgeler yerine kâğıtlar üzerine…